Zpět na začátek

PATRON DK

PAVEL ŠOTOLA
Patronem Duhového křídla je pan Pavel Šotola

Organizátoři akce

Partneři akce

Pardubice (11. 10. 2012) - Pět jednotlivců a zástupci pěti organizací, kteří byli za pomoc zdravotně postiženým nominovaní na Cenu hejtmana Pardubického kraje Duhové křídlo 2012, byli ve čtvrtek odpoledne představeni v Integračním centru sociálních aktivit Kosatec v Pardubicích. Hejtman Radko Martínek spolu s náměstkem Romanem Línkem a radním pro neziskový sektor Pavlem Šotolou předali hlavní cenu Speciálně pedagogickému centru Svítání a v jednotlivcích shodou okolností jeho vedoucí Janě Hanzlíkové.

„Žijeme ve skvělé době, kdy mají zdravotně postižení mnohem více možností, než tomu bylo dříve,“ řekl hejtman Radko Martínek a pokračoval: „Přesto jsou ve velice složité situaci, kterou si těžko umí představit ten, kdo to sám neprožil. Nestojí o náš soucit, ale o naši podporu, aby mohli žít plnohodnotným životem. A jsem rád, že lidí, kteří jim podporu poskytují je, tady dnes odpoledne tolik.“ Nákaza může být někdy přínosná, a tak Roman Línek popřál všem, aby dnešní ceremoniál nakazil co nejvíce dalších lidí, kteří by mohli postiženým pomáhat. Pavel Šotola pak parafrázoval skutečnost, že zdravá společnost se pozná i podle počtu dobrovolníků. V našem kraji jejich počty neustále rostou.

Cena Duhové křídlo je určena těm, kteří se profesně či osobně věnují a pomáhají lidem se zdravotním postižením, usilují o zlepšení jejich životních podmínek a pomáhají při odstraňování společenských i jiných bariér. V Pardubické krajské radě pro osoby se zdravotním postižením se sešlo celkem 53 nominací. „Podle pravidel, která jsme si pro tento první ročník Duhového křídla vypracovali, vybrala zvlášť ustavená komise do finále pět jednotlivců a pět organizací,“ vysvětluje Radka Konečná z krajské rady.

V kategorii organizací se do finále dostaly Česká abilympijská asociace, výrobce invalidních vozíků KURY, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Speciálně pedagogické centrum SVÍTÁNÍ a TyfloCentrum Pardubice.

V kategorii jednotlivců byli vybráni mezi nejlepší Jana Hanzlíková, zástupkyně ředitelky Základní školy a Praktická školy SVÍTÁNÍ a vedoucí Speciálně pedagogického centra SVÍTÁNÍ, Michal Hašto ze Střediska rané péče v Pardubicích, Marcela Kolmanová, ředitelka denního stacionáře MIREA v Pardubicích, Ladislava Morkusová ze Svazu postižených civilizačními chorobami ve Svitavách a Zdeněk Pacík ze Svazu postižených civilizačními chorobami v Lichkově na Orlickoústecku.

Mimořádně byla udělena i zvláštní cena za celoživotní práci pro osoby se zdravotním postižením. Tu získal Otmar Cvrklal, místopředseda Pardubické krajské rady zdravotně postižených.

Slavnostního vyhlášení se zúčastnila stovka pozvaných hostů, mezi nimiž byli zástupci Pardubického kraje, měst, poslanci a senátoři a samozřejmě nominovaní. Bez nároku na honorář jim zazpívaly také Helena Vondráčková a Leona Šenková.

Název Duhové křídlo dostala cena podle kachle – fyzické podoby ceny, kterou navrhl a ve svém ateliéru v Brozanech vyrobil a daroval architekt Miroslav Chaloupka. A proč má podobu zrovna duhového křídla? „V duze cítím určitý optimismus a škálu života, jsou v ní všechny barvy, které nás potkávají a míjejí tak, jak jde život sám. Motiv duhy jsem rozvinul do tvaru křídla, které nás nadnáší. Na kachli jsem jej umístil špičkou nahoru. Utíká ven do vesmíru, překonává formát, překonává tíži zemskou,“ uvedl Miroslav Chaloupka.

 

 /Pardubice, 4. 10. 2012/ Pět jednotlivců a zástupci pěti organizací obdrží už za týden Cenu hejtmana Pardubického kraje „Duhové křídlo 2012“. „Dostanou ji za to, že se profesně či osobně věnují a pomáhají lidem se zdravotním postižením, usilují o zlepšení jejich životních podmínek a pomáhají při odstraňování společenských i jiných bariér,“ uvedla Radka Konečná z Pardubické krajské rady pro osoby se zdravotním postižením. Rada spolu s Pardubickým krajem vyzvala veřejnost k podávání nominací již v květnu. Až do 10. září mohli lidé posílat své návrhy.

 

„Sešlo se jich 53 a podle pravidel, která jsme si pro tento první ročník Duhového křídla vypracovali, vybrala zvlášť ustavená komise do finále pět jednotlivců a pět organizací,“ vysvětluje Radka Konečná. Vítěze z každé kategorie oznámí až při slavnostním předávání cen ve čtvrtek 11. října v Pardubicích. Mimořádně bude udělena zvláštní cena za celoživotní práci pro osoby se zdravotním postižením. „O každém z  deseti nominovaných jsme natočili dvouminutový medailonek, který jej na slavnosti představí,“ dodává Konečná. Slavnostního vyhlášení se zúčastní stovka pozvaných hostů, mezi nimiž budou zástupci Pardubického kraje, měst, poslanci a senátoři a samozřejmě nominovaní. Zazpívá jim Helena Vondráčková a Leona Šenková, moderovat akci bude Jiří Krytinář a Jarek Novák.

 

Proč Duhové křídlo?

Název Duhové křídlo dostala cena podle kachle – fyzické podoby ceny, kterou navrhl a ve svém ateliéru v Brozanech vyrobil a daroval architekt Miroslav Chaloupka. A proč má podobu zrovna duhového křídla? „V duze cítím určitý optimismus a škálu života, jsou v ní všechny barvy, které nás potkávají a míjejí tak, jak jde život sám. Motiv duhy jsem rozvinul do tvaru křídla, které nás nadnáší. Na kachli jsem jej umístil špičkou nahoru. Utíká ven do vesmíru, překonává formát, překonává tíži zemskou,“ uvedl Miroslav Chaloupka.

 

Mediálními partnery akce jsou Český rozhlas Pardubice, Pardubický deník a Týdeník Pernštejn.

 

 

Partneři a sponzoři akce:

 Architektonický ateliér ADAM PRVNÍ, s.r.o., Arch. Miroslav Chaloupka

 Centrum pro zdravotně postižené Pardubického kraje, o.s.

 Česká abilympijská asociace, o.s.

 Videotvorba Miroslav Bajer

 HanyCom, o.s., Mgr. Zdenka Hanyšová Celá

 Studio Press s. r. o.

 FRIMARK CZ s.r.o.

 Café Bajer

 Květinářství u Františka

 Pardubický pivovar, a.s.

 Raiffeisen bank, a.s.

 

 

Nominace v kategoriích:

 

kategorie I. – organizace:

 Česká abilympijská asociace, o. s., Cenu převezme Ivana Dolečková, ředitelka

 KURY, s. r. o. , Cenu převezme Jiří Kupka

 Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Cenu převezme ředitel MUDr. Václav Volejník, CSc

 Speciálně pedagogické centrum SVÍTÁNÍ, Cenu převezmou Mgr. Jana Hanzlíková, Mgr. Petra Macasová,

Mgr. Markéta Jirásková

 TyfloCentrum Pardubice, o. p. s., Cenu převezmou Mgr. Dana Stoklasová a Bc. Zuzana Dostálová

 

 

kategorie II. – jednotlivci:

 Mgr. Jana Hanzlíková – zástupkyně ředitelky - Základní škola a Praktická škola SVÍTÁNÍ, o.p.s.

+ vedoucí Speciálně pedagogického centra SVÍTÁNÍ

 Michal Hašto, Pardubice

 Marcela Kolmanová, Pardubice - ředitelka - MIREA denní stacionář, o.p.s

 Ladislava Morkesová, Svitavy

 Zdeněk Pacík

 

 

 

Tento řád stanoví pravidla pro udělování Ceny hejtmana za činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením.

 

VYHLAŠOVATEL CENY

Pardubický kraj

Pardubická krajská rada osob se zdravotním postižením ČR

 

VYHLÁŠENÉ KATEGORIE

Cena hejtmana za činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením je vyhlášena ve dvou kategoriích:

  1. Cena pro organizaci

  2. Cena pro jednotlivce

 

NÁVRHY NA UDĚLENÍ CENY

Nominace do obou kategorií mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy se podávají na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách Pardubického kraje a Pardubické krajské rady osob se zdravotním postižením ČR. Vyplněné formuláře lze zaslat na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu NRZP ČR, B. Němcové 2625, 530 02 Pardubice. Uzávěrka pro podávání návrhů je 10. září 2012. Pro zařazení návrhu poslaného poštou je rozhodující datum podací pošty na zásilce. Později odeslané návrhy již nebudou zařazeny do hodnocení.

Výsledky Ceny hejtmana za činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením budou slavnostně vyhlášeny a ceny předány dne 11. října 2012.

 

POSUZOVÁNÍ NÁVRHŮ

Posuzování návrhů na ocenění probíhá ve dvou kolech. V 1. kole vybírá Krajský výbor Pardubické krajské rady osob se zdravotním postižením ČR 5 návrhů v každé kategorii. Ve 2. kole rozhoduje poradní orgán radního zodpovědného za sociální péči o vítězi v jednotlivých kategoriích. Vítězové obou kategorií obdrží cenu, kterou navrhl a vytvořil Ak. arch. Miloslav Chaloupka. Ostatní nominovaní obdrží pamětní diplom a drobné dárky.

 

V Pardubicích dne 25. května 2012

 

Vyhlašujeme první ročník ceny za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

Cenu hejtmana „Duhové křídlo 2012“ za práci ve prospěch osob se zdravotním postižením vyhlašuje letos poprvé Pardubická krajská rada osob se zdravotním postižením, a to ve spolupráci s Pardubickým krajem.

„Rozhodli jsme se ocenit práci jednotlivců i organizací, kterou vykonali a vykonávají ve prospěch osob se zdravotním postižením. Jsme rádi, že námět zaujal hejtmana Radko Martínka, který se ji rozhodl zaštítit svým jménem,“ vysvětluje vedoucí poradny Radka Konečná.

Nominace do kategorie I. organizace a kategorie II. jednotlivci mohou  podávat fyzické i právnické osoby s krátkým odůvodněním, proč navrhují právě tuto osobnost či organizaci, a to na příslušných formulářích. Ty jsou ke stažení na webových stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz a Pardubické krajské rady osob se zdravotním postižením http://www.nrzp.cz/cinnost-v-krajich/krajske-rady-ozp/401-pardubicka-krajska-rada.html. Vyzvednout si je také můžete na podatelně krajského úřadu Pardubického kraje nebo v sídle Krajské rady, B. Němcové 2625 (v budově Agrostavu).

Vyplněné formuláře odešlete na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na  adresu NRZP ČR, B. Němcové 2625, 530 02  Pardubice.

Vyhodnocení nominací proběhne v září 2012, kdy příslušná porota vybere do užšího hodnocení pět jednotlivců i organizací. Vítězové budou vyhlášeni a celá akce bude zakončena slavnostním předáním cen z rukou hejtmana dne 11. října 2012 v Integračním centru sociálních aktivit Kosatec. „Vítězové obdrží cenu – keramickou kachli s motivem duhy, na které „sedí“ křídlo anděla od autora arch……. Právě on nás inspiroval pojmenovat cenu Duhové křídlo…..

 

Pardubický kraj se v letošním roce rozhodl ve spolupráci s Pardubickou krajskou radou osob se zdravotním postižením udělit Cenu hejtmana za činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením. Oceněni budou organizace a jednotlivci, kteří se profesně nebo osobně věnují pomoci lidem s handicapem, usilují o zlepšení jejich životních podmínek a pomáhají při odstraňování společenských i jiných bariér.
Nominace do obou kategorií mohou podávat právnické a fyzické osoby na formuláři, který je ke stažení níže a nebo na stránkách Pardubického kraje (http://www.pardubickykraj.cz/pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim).
Vyplněné formuláře poté zašlete elektronicky na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo osobně či poštou na adresu NRZP ČR, B. Němcové 2625, 530 02  Pardubice. Vyhodnocení nominací proběhne v září 2012. Celá akce bude zakončena slavnostním předáním cen z dne 11. října 2012.