Zpět na začátek

PATRON DK

PAVEL ŠOTOLA
Patronem Duhového křídla je pan Pavel Šotola

Organizátoři akce

Partneři akce

Pardubice (11. 10. 2012) - Pět jednotlivců a zástupci pěti organizací, kteří byli za pomoc zdravotně postiženým nominovaní na Cenu hejtmana Pardubického kraje Duhové křídlo 2012, byli ve čtvrtek odpoledne představeni v Integračním centru sociálních aktivit Kosatec v Pardubicích. Hejtman Radko Martínek spolu s náměstkem Romanem Línkem a radním pro neziskový sektor Pavlem Šotolou předali hlavní cenu Speciálně pedagogickému centru Svítání a v jednotlivcích shodou okolností jeho vedoucí Janě Hanzlíkové.

„Žijeme ve skvělé době, kdy mají zdravotně postižení mnohem více možností, než tomu bylo dříve,“ řekl hejtman Radko Martínek a pokračoval: „Přesto jsou ve velice složité situaci, kterou si těžko umí představit ten, kdo to sám neprožil. Nestojí o náš soucit, ale o naši podporu, aby mohli žít plnohodnotným životem. A jsem rád, že lidí, kteří jim podporu poskytují je, tady dnes odpoledne tolik.“ Nákaza může být někdy přínosná, a tak Roman Línek popřál všem, aby dnešní ceremoniál nakazil co nejvíce dalších lidí, kteří by mohli postiženým pomáhat. Pavel Šotola pak parafrázoval skutečnost, že zdravá společnost se pozná i podle počtu dobrovolníků. V našem kraji jejich počty neustále rostou.

Cena Duhové křídlo je určena těm, kteří se profesně či osobně věnují a pomáhají lidem se zdravotním postižením, usilují o zlepšení jejich životních podmínek a pomáhají při odstraňování společenských i jiných bariér. V Pardubické krajské radě pro osoby se zdravotním postižením se sešlo celkem 53 nominací. „Podle pravidel, která jsme si pro tento první ročník Duhového křídla vypracovali, vybrala zvlášť ustavená komise do finále pět jednotlivců a pět organizací,“ vysvětluje Radka Konečná z krajské rady.

V kategorii organizací se do finále dostaly Česká abilympijská asociace, výrobce invalidních vozíků KURY, Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé, Speciálně pedagogické centrum SVÍTÁNÍ a TyfloCentrum Pardubice.

V kategorii jednotlivců byli vybráni mezi nejlepší Jana Hanzlíková, zástupkyně ředitelky Základní školy a Praktická školy SVÍTÁNÍ a vedoucí Speciálně pedagogického centra SVÍTÁNÍ, Michal Hašto ze Střediska rané péče v Pardubicích, Marcela Kolmanová, ředitelka denního stacionáře MIREA v Pardubicích, Ladislava Morkusová ze Svazu postižených civilizačními chorobami ve Svitavách a Zdeněk Pacík ze Svazu postižených civilizačními chorobami v Lichkově na Orlickoústecku.

Mimořádně byla udělena i zvláštní cena za celoživotní práci pro osoby se zdravotním postižením. Tu získal Otmar Cvrklal, místopředseda Pardubické krajské rady zdravotně postižených.

Slavnostního vyhlášení se zúčastnila stovka pozvaných hostů, mezi nimiž byli zástupci Pardubického kraje, měst, poslanci a senátoři a samozřejmě nominovaní. Bez nároku na honorář jim zazpívaly také Helena Vondráčková a Leona Šenková.

Název Duhové křídlo dostala cena podle kachle – fyzické podoby ceny, kterou navrhl a ve svém ateliéru v Brozanech vyrobil a daroval architekt Miroslav Chaloupka. A proč má podobu zrovna duhového křídla? „V duze cítím určitý optimismus a škálu života, jsou v ní všechny barvy, které nás potkávají a míjejí tak, jak jde život sám. Motiv duhy jsem rozvinul do tvaru křídla, které nás nadnáší. Na kachli jsem jej umístil špičkou nahoru. Utíká ven do vesmíru, překonává formát, překonává tíži zemskou,“ uvedl Miroslav Chaloupka.