Zpět na začátek

PATRON DK

PAVEL ŠOTOLA
Patronem Duhového křídla je pan Pavel Šotola

Organizátoři akce

Partneři akce

Pardubice/Svitavy – V kulturním centru Fabrika ve Svitavách byly včera vyhlášeny krajské ceny Duhové křídlo. Ty jsou určeny jednotlivcům i zařízením v sociálních službách, dobrovolníkům a filantropům a také těm, kteří pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Mlima Jua ze Svítání, spoluúčinkují radní Pavel Šotola a ředitel Hamzovy léčebny Václav VolejníkPořadateli akce jsou každoročně Národní rada osob se zdravotním postižením a Pardubický kraj, do letošního ročníku přišlo celkem 57 nominací. Odborná porota z toho vybrala deset oceněných finalistů a čtyři nové nositele Duhového křídla. Těmi se stali Miroslava Pražáková, která už 26 let pracuje v sociálních službách v Domově pod hradem Žampach, František Habětínek, zakladatel Sportovního klubu vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI, Domov pro seniory Dubina Pardubice, který se zaměřuje na hledání smyslu i ve třetí etapě života. Cenu za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením obdržela Alena Klapalová, která pracuje již 46 let jako lékařka v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luži – Košumberku.

„Slavnostní předávání Duhového křídla je poděkováním všem finalistům, ale i všem, kteří působí v sociální oblasti. Vždyť práce v sociálních službách je velmi náročná a právem si zaslouží úctu a obdiv.  V rámci slavnostního programu vystoupily také tradičně soubory ze zařízení sociálních služeb, které organizátoři vybírají při každoročním festivalu Pod duhovým křídlem a je to vždy velmi emotivní,“ uvedl patron Duhového křídla, radní Pardubického kraje pro sociální péči a neziskový sektor Pavel Šotola.

Ocenění finalisté:

Kategorie Profesionál

Miroslava Pražáková

Miroslava PražákováPaní Miroslava Pražáková pracuje již od roku 1992 v  Domově pod hradem Žampach. Od samého počátku pracuje na pozici pracovníka v sociálních službách, tedy po celou dobu je v úzkém kontaktu s klienty v přímé péči. A ani tak dlouhý čas jí neubral z pracovního elánu a empatie. Všem klientům bez rozdílu věnuje laskavou péči i ve chvílích, kdy ostatním dochází trpělivost. Její vlídnost je lékem na špatnou náladu a její pozitivní přístup k pracovním povinnostem a vůbec k životu je inspirací všem kolegům.

Lidmila Pekařová

Jak žít a nezbláznit se? Na to už více než 33 let odpovídá v rámci své praxe v klinické psychologii, v knihách a na hojně navštěvovaných přednáškách doktorka Lidmila Pekařová, která sedmnáct let působila jako primářka na oddělení rehabilitace v Hamzově dětské léčebně v Luži – Košumberku. V současné době pracuje také jako psycholožka v Základní škole a Praktické škole SVÍTÁNÍ. Je autorkou odborně a čtenářsky příznivě hodnocených publikací, jako je například titul Jak žít a nezbláznit. V letošním roce oslaví 75. narozeniny.

Radka Chudomská

Paní Radka Chudomská pracuje ve Středisku rané péče v Pardubicích jako poradkyně rané péče. Své povinnosti plní vždy s mimořádným nasazením a vcítěním do situace rodin dětí s postižením. Již pět let realizuje projekty na lyžování pro děti se zdravotním handicapem a za tu dobu přivedla k lyžování přes šedesát dětí. Se stejným zapálením realizuje i další sportovní a volnočasové aktivity pro rodiny dětí s handicapem. Její entuziasmus a nasazení nad rámec pracovních povinností jsou obdivuhodné.

Kategorie Dobrovolník/Filantrop

František Habětínek

František HabětínekPan František Habětínek již 16 let pomáhá při rozvoji sportovních aktivit lidí s handicapem a jejich integraci do společnosti. Je zakládajícím členem Sportovního klubu vozíčkářů Pardubice NEZLOMENI. Každoročně pořádá osm mezinárodních soustředění vozíčkářů. Podílí se také na pořádání dětských dnů pro děti s postižením, vánočních turnajů ve stolním tenise, spolupořádá také turnaj ve stolním tenise v rámci Českého poháru. Pan Habětínek zajišťuje doprovody vozíčkářů na turnaje v České republice i v zahraničí. Je zakladatelem a členem Sportovně technické komise Asociace stolního tenisu vozíčkářů.

Stanislav a Blanka Světlíkovi

Manželé Blanka a Stanislav Světlíkovi vedou již dvacet let Místní organizaci Svazu tělesně postižených v Lanškrouně. Přes své nemalé zdravotní problémy pořádají spoustu sportovních a kulturních akcí, rekondiční pobyty a pravidelná setkávání. Všechny akce jsou vždy perfektně připravené. Členové místní organizace se těší na každé setkání a oceňují množství času a úsilí, které manželé Světlíkovi svým dobrovolnickým aktivitám věnují. Oba dva si vyznamenání za svou dlouholetou práci maximálně zaslouží.

Jan Štorek

Pan Jan Štorek působí jako dlouholetý dobrovolník v Domově seniorů Drachtinka, v Centru Motýl v Hlinsku a v azylovém domě v Hamrech. Přestože je sám v seniorském věku, pravidelně navštěvuje obyvatele těchto zařízení, předčítá jim a pomáhá při transportu nechodících klientů na procházky.

Kategorie Poskytovatel sociálních služeb

Domov pro seniory Dubina Pardubice

Domov seniorů na Dubině v PardubicíchV Domově pro seniory Dubina Pardubice se co nejvíce snaží klientům dopřát domácí prostředí a zajistit svým uživatelům smysluplné aktivity, jako je vyrábění dárečků pro děti z novorozenecké jednotky intenzívní péče a předčítání dětem z mateřských školek. Právě snaha o mezigenerační propojování, o spolupráci a kontakt s rodinami uživatelů a o hledání smyslu i ve třetí etapě života, je to, čím je tento domov jiný a co jej odlišuje od ostatních zařízení tohoto typu.

Domov na zámku Bystré

Domov na zámku Bystré je poskytovatelem služeb pro osoby s mentálním postižením. Díky těmto službám mohou klienti žít víceméně běžným způsobem života. Pracovníci přistupují ke klientům partnersky, podporují klienty v jejich pracovním uplatnění a mimořádně zvládají péči o náročné klienty. Domov rozvíjí také službu chráněného bydlení, které je poskytováno i klientům s vysokou mírou podpory. Pracovníci domova jsou profesionální kvalitně fungující tým, jehož cílem je spokojenost klientů.

Rodinné integrační centrum Pardubice

Rodinné integrační centrum pečuje o rodiny s dětmi s poruchou autistického spektra. Výjimečnost pardubického centra tkví zejména v široké škále poskytovaných služeb a ve vysoké profesionalitě personálu. Centrum aktivně seznamuje veřejnost s problematikou poruch autistického spektra, přispívá k její informovanosti a přímo tak ovlivňuje přístup organizací k osobám s poruchou autistického spektra. Centrum bezesporu patří mezi špičková pracoviště v oblasti sociálních služeb.

Zvláštní cena za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

Alena Klapalová

Alena KlapalováAlena Klapalová pracuje již 46 let jako lékařka v Hamzově odborné léčebně pro děti a dospělé v Luži – Košumberku. Ve svém profesním vývoji dospěla od dětské lékařky až ke špičkovému odborníkovi v oblasti rehabilitace. V minulosti se aktivně podílela na organizaci dětských táborů pro děti s hendikepem, pracovala v Červeném Kříži, ve Svazu diabetiků ve Vysokém Mýtě a spolupracovala s fotbalovým klubem Transporty Chrudim. V pozici náměstka zdravotní péče se podílí na tvorbě koncepce lékařské a rehabilitační péče pro tisíce pacientů, kteří se ročně léčí v Hamzově léčebně.

Jde o nezvykle aktivní a obětavou lékařku, která svým přístupem strhává i ostatní. Dokázala změnit svou lékařskou praxí život mnoha rodinám k lepšímu a doufáme, že ve své práci bude ještě dlouho pokračovat. K jejímu letošnímu významnému životnímu jubileu ji přejeme mnoho sil a životního elánu.