Zpět na začátek

PATRON DK

PAVEL ŠOTOLA
Patronem Duhového křídla je pan Pavel Šotola

Organizátoři akce

Partneři akce

 Ceny hejtmana Pardubického kraje za činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením Duhové křídlo 2013 putovaly dne 6. listopadu 2013 v sále Integračního centra sociálních aktivit Kosatec ke svým novým majitelkám. Staly se jimi ředitelka Tyflocentra Pardubice Dana Stoklasová v kategorii profesionálů a dlouholetá předsedkyně Klubu onkologicky nemocných v Pardubicích Alena Nováková v kategorii dobrovolníků. Ceny jim předali 1. náměstek hejtmana Roman Línek a radní Pavel Šotola. Zvláštní cenu za celoživotní práci pro osoby se zdravotním postižením získal Michal Hašto z Pardubic. 

„Říká se, že vyspělý stát se pozná podle toho, jak se dokáže postarat o své znevýhodněné občany. V tomto směru patříme podle mého názoru mezi skupinu těch nejlepších. Jedna věc jsou ale podmínky dané zákony a možnostmi regionálních a místních samospráv, a druhá věc je iniciativa lidí, kteří se danou problematikou zabývají pracovně, nebo ve svém volném čase. Když vidíte profily všech navržených finalistů na Duhové křídlo, zjistíte, že to jsou lidé, kteří dělají vždy ještě něco navíc, nad rámec svých povinností. Jsou pro nás velkou inspirací,“ řekl na úvod ceremoniálu Roman Línek. 

„Smyslem této ceny je ocenit organizace a jednotlivce, kteří se profesně nebo osobně věnují pomoci lidem se zdravotním postižením, usilují o zlepšení jejich životních podmínek a pomáhají při odstraňování společenských i jiných bariér,“ vysvětlila za pořadatele této akce Radka Svatošová z Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky. 

„Porota měla velmi nesnadnou úlohu,“ řekl radní pro sociální oblast Pavel Šotola a pokračoval: „Sešlo se nám celkem 75 nominací a z nich jsme předvybrali po pěti finalistech za profesionály a dobrovolníky. Duhové křídlo by si zcela jistě zasloužili všichni nominovaní, ale bohužel hlavní cenu v každé kategorii může obdržet pouze jeden.“ 

Zvláštní cenu za celoživotní práci pro osoby se zdravotním postižením získal Michal Hašto z Pardubic z rukou Václava Krásy, předsedy Národní rady pro osoby se zdravotním postižením. 

Odpoledne v Kosatci zpestřil kulturní program, ve kterém se představili  přeloučská zpěvačka Leona Šenková, členové pardubické skupiny Vypsaná fiXa Márdi a Pítrs, ale také Martin Langr, Luděk Folkman z občanského sdružení Nezlomeni, pěvecký kroužek Tyflocentra Pardubice a děti ze Svítání. Pořad moderovala herečka Táňa Fischerová. 

 

 

Výsledky kategorie profesionál

Vítězem se stala Dana Stoklasová, ředitelka Tyflocentra Pardubice, kde pomáhá lidem s těžkým postižením zraku. Tyflocentrum letos slaví 10 let své existence, Dana Stoklasová stála u jeho založení. 

Mezi nominovanými profesionály byla organizace Česká abilympijská asociace, která zajišťuje aktivity a služby pro lidi s postižením a tyto aktivity se jí podařilo soustředit do Integračního centra sociálních aktivit Kosatec. 

Další finalistkou byla Iva Liedermanová za dlouholetou koncepční práci na bezbariérovosti města Pardubice. I díky ní jsou Pardubice městem přístupným nejen lidem se zdravotním postižením, ale i seniorům a rodinám s dětmi v kočárku.

 

Zdena Šándorová také zasvětila lidem s postižením kus života. Pomáhala rodinám dětí s postižením ve Sdružení pro ranou péči Pardubice, nyní působí na Univerzitě Pardubice, kde mimo jiné stála u zrodu poradny pro studenty se zdravotním postižením. 

 

Dagmar Šolcová působí jako úřednice na pardubickém Úřadu práce. Její kanceláří projdou snad všichni lidé se zdravotním postižením, kteří žádají o kompenzační pomůcky, průkazy osob se zdravotním postižením nebo příspěvek na péči. Svým klientům citlivě a empaticky radí a pomáhá zdaleka nad rámec svých pracovních povinností.

 

Výsledky kategorie dobrovolník

Vítězem se stala Alena Nováková, dlouholetá předsedkyně Klubu onkologicky nemocných v Pardubicích. Pomáhá onkologickým pacientům vyrovnat se s psychickými a fyzickými následky léčby, pořádá pro ně ozdravné pobyty a různé další akce. 

V kategorii dobrovolník uspěl Ondřej Flégr, který vede taneční kroužek pro děti s postižením ze školy Svítání. 

Do finále se dostala i Jaroslava Koukalová, dlouholetá funkcionářka organizací lidí se zdravotním postižením. 

Ve finále byl i Milan Pešek, který zastává neplacenou funkci předsedy Pardubické krajské rady osob se zdravotním postižením.

Posledním finalistou se stal Petr Vostřel, který je zaměstnancem a zároveň nadšeným dobrovolníkem v Hamzově léčebně v Luži.