Zpět na začátek

PATRON DK

PAVEL ŠOTOLA
Patronem Duhového křídla je pan Pavel Šotola

Organizátoři akce

Partneři akce

 

Tento řád stanoví pravidla pro udělování ceny Duhové křídlo 2020.

 

VYHLAŠOVATEL CENY

Vyhlašovateli jsou Pardubický kraj a Národní rada osob se zdravotním postižením Pardubického kraje.

 

VYHLÁŠENÉ KATEGORIE

Cena Duhové křídlo je vyhlášena ve čtyřech kategoriích:

 

I.              Profesionál

II.             Dobrovolník/Filantrop

III.           Poskytovatel sociálních služeb

IV.           Zvláštní cena za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením

 

Cena v kategorii I. Profesionál se uděluje jednotlivcům - pracovníkům zařízení sociálních služeb, neziskových organizací, veřejné správy a dalších subjektů ze sociální oblasti, kteří pomáhají osobám se zdravotním postižením.

Cena v kategorii II. Dobrovolník/Filantrop se uděluje organizacím a jednotlivcům - pečujícím osobám, dobrovolníkům pomáhajícím bez nároku na odměnu osobám nebo organizacím, donátorům
a sponzorům.

Cena v kategorii III. Poskytovatel sociálních služeb se uděluje organizacím za výjimečnou kvalitu poskytování služeb klientům se zdravotním postižením.

Cena v kategorii IV. Zvláštní cena za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením se uděluje jednotlivcům, kteří dlouhodobě pracují ve prospěch osob se zdravotním postižením.

Nominováni mohou být jednotlivci a organizace působící na území Pardubického kraje. 

 

NÁVRHY NA UDĚLENÍ CENY

Nominace do obou kategorií mohou podávat fyzické i právnické osoby. Návrhy se podávají na předepsaném formuláři, který je k dispozici na webových stránkách www.duhovekridlo.cz .

Formuláře lze podat elektronicky na www.duhovekridlo.cz , zaslat na e- mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo poštou na adresu NRZP ČR, Erno Košťála 1013, 530 12 Pardubice. Kontaktní osoba Lenka Skokanová, telefon 736 751 202.

Navrhovatel je povinen zajistit písemný souhlas navrhovaného s jeho nominací.

Uzávěrka pro podávání návrhů je 31. května 2020. Pro zařazení návrhu zaslaného poštou je rozhodující datum podací pošty na zásilce. Později odeslané návrhy nebudou zařazeny do hodnocení.

Cenu Duhové křídlo může jednotlivec nebo organizace získat v dané kategorii pouze jednou.

 

POSUZOVÁNÍ NÁVRHŮ A VYHLÁŠENÍ CENY

Návrhy na ocenění budou posouzeny komisí složenou ze zástupců Pardubického kraje, NRZP ČR
a médií, popř. dalších subjektů. Vítězové v každé kategorii obdrží cenu, kterou navrhl a vytvořil Ak. arch. Miloslav Chaloupka. Další dva nominovaní v každé kategorii obdrží pamětní diplom a drobné dárky.

Výsledky ceny Duhové křídlo 2020 budou slavnostně vyhlášeny a nominovaní oceněni dne 30. září 2020 v Multifunkčním centru Fabrika ve Svitavách.

Vážený pane Šotolo,

dovolte mi nejprve Vám poděkovat za patronství nad Duhovým křídlem, kterého se ujímáte.

Do role patrona vstupujete poté, co nás na sklonku loňského roku opustila dlouholetá patronka tohoto festivalu a podporovatelka činnosti Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, paní Táňa Fišerová.  S jakými pocity do této role vstupujete?

Odchod Táni Fišerové mne osobně velmi zasáhl. Byť jsme se potkali pouze několikrát, bylo to vždy velmi milé a vřelé setkání. Přebírat pomyslnou štafetu po takové osobnosti, která okolo sebe vždy šířila dobro, je pro mne zavazující. Proto si nabídky být patronem Duhového křídla obzvlášť cením a doufám, že tento „peloton“ povedu stejně upřímně a zodpovědně jako ona.

Co pro Vás znamená převzít záštitu nad Duhovým křídlem a být jeho patronem?

Duhové křídlo je v Pardubickém kraji nejvyšší ocenění za práci v sociální oblasti pro osoby se zdravotním postižením. A já si práce všech, kteří v této oblasti pracují, nesmírně vážím a jsem vděčný za každého člověka s dobrým srdcem, který není lhostejný ke svému okolí. Zaštiťovat takovou akci svým jménem je, jak jsem již říkal v předešlé odpovědi, závazek, na druhou stranu ale i příležitost ocenit a setkat se s dobrými lidmi, kteří vědí, o čem skutečný život je.

Můžeme se v souvislosti s dalším ročníkem Duhového křídla těšit na nějaké překvapení?

Každý ročník Duhového křídla má svůj doprovodný program, který je sestavován z vystoupení klientů organizací sociálních služeb. V loňském roce jsme do programu poprvé zařadili společné mezigenerační vystoupení žákyň Základní a praktické školy Lanškroun se smíšeným seniorským pěveckým sborem Návrat. Umělecký zážitek z vystoupení byl okouzlující, všichni protagonisté si ho nesmírně užili, stejně jako publikum. A v tomto duchu bychom chtěli překvapit oceněné a pozvané hosty i letos.

Děkuji Vám za rozhovor a přeji vše dobré.

Romana Fricová, redaktorka DK

Chrudim – Už posedmé ocenili zástupci Pardubického kraje a Národní rady osob se zdravotním postižením ČR organizace a jednotlivce pracující v sociálních službách a ve prospěch osob se zdravotním postižením cenou Duhové křídlo. Slavnostní předávání se tentokrát uskutečnilo v sále chrudimského muzea.

IMG_6456„Smyslem ceny Duhové křídlo je ocenit lidi, kteří pracují v sociálních službách a pro osoby se zdravotním postižením. Věříme, že nominovaným tato cena udělá radost a bude je motivovat do dalších let, a na druhé straně, že to bude inspirovat ostatní, kteří mají k této oblasti blízko,“ říká Pavel Šotola, radní kraje pro sociální péči a neziskový sektor.

V kategorii Profesionál získala cenu Hana Jarošová z Pardubic, která pracuje v Centru pro zdravotně postižené a seniory Pardubického kraje jako vedoucí pracovnice a koordinátorka osobní asistence.

V kategorii Dobrovolník/Filantrop byl oceněn akademický architekt a keramik Miloslav Chaloupka z Brozan, který stál u zrodu Duhového křídla a každoročně tyto keramické ceny pro účastníky tvoří bez nároku na honorář. Je jedním ze zakladatelů Lions clubu a spolu s manželkou přispívají i na další dobročinné účely.

IMG_6545V kategorii Poskytovatel sociálních služeb zvítězil CEDR Pardubice, což je obecně prospěšná společnost poskytující služby duševně nemocným. Provozuje chráněné dílny pro zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Pracovníci své klienty vedou k samostatnému jednání a rozhodování, razí heslo: „Co zvládneš sám, udělej sám.“

 Cenu Michala Hašta za celoživotní práci ve prospěch osob se zdravotním postižením obdržel Miroslav Bárta z Litomyšle, dlouholetý člen Pobočného spolku Svazu tělesně postižených v Litomyšli a dlouholetý zastupitel města. Zastává funkci revizora kontrolního orgánu Nadačního fondu pro rozvoj zdravotnictví Litomyšlska. Je od narození zdravotně postižený, proto dlouhodobě prosazuje práva lidí se zdravotním postižením.

IMG_6491Cenu radního Pavla Šotoly převzali manželé Machovi z Pardubic, kteří poté, co vychovali své dvě vlastní dcery, se před 20 lety rozhodli být pěstounskou rodinou a vzít si do pěstounské péče dítě z kojeneckého ústavu s těžkým zdravotním postižením. Díky jistotám a zázemí pěstounské rodiny se z chlapce stal úspěšný mladý člověk, který i když je na invalidním vozíku, dokáže být samostatný, zvládne se postarat sám o sebe a dokáže žít téměř plnohodnotný život, včetně společenského a pracovního uplatnění.

„Součástí programu bylo jako každoročně vystoupení uměleckých souborů ze zařízení sociálních služeb a organizací osob se zdravotním postižením vybraných v rámci festivalu Pod duhovými křídly. Účastnici tak měli možnost vidět různá velmi emotivní hudební a taneční čísla, která klienti v průřezu všemi generacemi nacvičili nejen pro tuto příležitost,“ dodala Radka Svatošová, vedoucí regionálního pracoviště Národní rady osob se zdravotním postižením v Pardubicích.

Nominační formuláře Duhového křídla 2019 jsou od 1. 6. 2018 uzavřeny.

Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří v jednotlivých kategoriích nominovali.

Formuláře budou opět dostupné při vyhlášení nového ročníku Duhového křídla.