Národní rada osob se zdravotním postižením - www.nrzp.cz


 Pardubický kraj - www.pardubickykraj.cz


Duhové noviny - www.duhovenoviny.cz